Туристическа застраховка
Застраховката е доброволна.
Обект на застраховане

Застраховат се групово или индивидуално български граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България. Застраховката се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в бели, зелени и сини училища, детски лагери и екскурзии.

Покрити рискове
  • смърт
  • трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука
  • медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване