Клиенти, с които работим
 • "Международен център по фирмено управление"
 • „Бороспорт” АД
 • „Би Ти Девелопмент Сървисиз” ЕАД
 • „Балкантурист” АД
 • „Ттръст Инженеринг” ЕООД
 • „Турист Тръст” ЕООД
 • „Парадайз Бийч” АД
 • „Авент” ЕООД
 • „Ивентас” ЕООД
 • „Пентфил и Кардинг България” ЕООД
Нашата мисия е да осигуряваме на своите клиенти - фирми и граждани, най -добрата защита на техните ресурси, като им предлагаме професионални консултации и качествено пълно застрахователно обслужване.
Цели на Вип Брокерс:
 1. Избор на подходящ застраховател и подходящ застрахователен продукт
 2. Анализ на нуждите на клиента и съдействие за най-добра цена
 3. Оптимизиране на застрахователните покрития
 4. Участие в положителния финансов резултат при ниска квота на щетимост
 5. Контролиране и своевременно осведомяване за вноските и падежите по текущите и изтичащите застрахователни договори
 6. Администриране и правна помощ при застрахователни щети
 7. Анализ и проучване на застрахователния пазар , изготвяне на индивидуални оферти и програми
 8. Следене на новите тенденции на застрахователния пазар
 9. Бърз отговор на on-line заявките
 10. Реализация на система от мероприятия за намаляване времето, отделяно от клиента, при регистрация на застрахователно събитие
 11. Намаляване на негативните последствия вследствие на застрахователното събитие – чрез система за контрол на качеството при възстановяване на застрахованото имущество и други алтернативни методи
 12. Автоматизиране на процеса и сключване на всички видове застраховки на място удобно за клиента
 
Екип

Екипът на Вип Брокерс се състои от 10 души, които с компетентността и всеотдайната си работа, успяват да накарат клиентите на фирмата да се чувстват спокойни и защитени.

Всеки от служителите на Вип Брокерс отговаря на 100% за професионалните си съвети, базирани на натрупан опит и специфични знания за минимизиране и контрол на риска.

Консултант на фирмата осигурява 24-ри часов телефонен сервиз на обслужване при възникнали въпроси от клиенти или застрахователи.